Obsah

Odbory

Odbor výstavby

Odpovědný pracovník

 

Ing. Alena Hálová - vedoucí OV

777 759 471   alena.halova@rudolfov.cz

Ing. Emília Schusterová

777 265 736   emilia.schusterova@rudolfov.cz

Milena Bartušková - administrativa

777 641 778   bartuskova@rudolfov.cz

Odbor hospodářsko správní

Odpovědný pracovník

Bc. Jitka Pöschlová - vedoucí odboru 775 742 982   hso@rudolfov.cz
Jana Šimoníková - matrika, evidence obyvatel

777 340 119   matrika@rudolfov.cz

Blanka Posekaná - poplatky, hřbitov 775 742 981   poplatky@rudolfov.cz
Simona Kneisslová - účtárna

608 725 131   ekon.usek2@rudolfov.cz

Pavlína Šteklová - účtárna, majetek

777 661 774   ekon.usek1@rudolfov.cz

Zuzana Vyžrálková Vegešová - sekretariát, podatelna

770 12 10 10   sekretariat@rudolfov.cz

777 611 180