Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územní plán města Rudolfov

 

Územní plán města Rudolfov byl vydán dne 24. 09. 2008 usnesením zastupitelstva č. 46/2008 a nabyl účinnosti dne 08.11.2008.

 

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

II_1_Koordinacni_vykres

Textová část

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Změna č. 4 ÚP Rudolfov

 

17-036.1_Priloha_k_text_cast_UP_Rudolfov_zm4_2018_07_10_VP

17-036.1_Textova_cast_UP_Rudolfov_zm4_2018_07_10

17-036.1_UP_Rudolfov_zm4_I1_ZC_2018_07_10

17-036.1_UP_Rudolfov_zm4_I2_HV_2018_07_10

17-036.1_UP_Rudolfov_zm4_I3_VPS_2018_07_10

17-036.1_UP_Rudolfov_zm4_I4_RP_2018_07_10

17-036.1_UP_Rudolfov_zm4_II1_KV_2018_07_10

17-036.1_UP_Rudolfov_zm4_II2_SV_2018_07_10

17-036.1_UP_Rudolfov_zm4_II3_ZPF_2018_07_10

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Změna č. 3 ÚP Rudolfov:

 

15-049.4_Změna č.3 ÚP Rudolfov__OOP_2017-11-27

15-049.4_Změna č.3 ÚP Rudolfov__ÚP S VYZNAČENÍM ZMĚN_OOP_2017-11-27

15-049.4_UP_Rudolfov_ZM3_I.1.ZC__OOP

15-049.4_UP_Rudolfov_ZM3_I.2.HV__OOP

15-049.4_UP_Rudolfov_ZM3_I.3.VPS__OOP

15-049.4_UP_Rudolfov_ZM3_II.1.KV__OOP

15-049.4_UP_Rudolfov_ZM3_II.2.SV__OOP

15-049.4_UP_Rudolfov_ZM3_II.3.ZPF__OOP

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Změna č. 2 ÚP Rudolfov:

 

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_1-základní-členění-území_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_1-základní-členění-území_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_2-hlavní-výkres_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_2-hlavní-výkres_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_3-veřejně-prospěšné-stavby_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_3-veřejně-prospěšné-stavby_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_4-koordinační-výkres_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_4-koordinační-výkres_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_5-výkres-širších-vztahů

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_6-zemědělský-půdní-fond_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_6-zemědělský-půdní-fond_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_TEXT_výrok-odůvodnění

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Studie přeložky silnice Rudolfov - Adamov-1

Studie přeložky silnice Rudolfov - Adamov - 2

Studie přeložky silnice Rudolfov - Adamov - 3

Studie přeložky silnice Rudolfov - Adamov - 4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------