Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře ke stažení

Městský úřad Rudolfov

 

Pravidla pro vysílání a užívání městského rozhlasu v Rudolfově

Dodatek č.1

Formulář pro příjem zpráv hlášených městským rozhlasem
--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Žádost o prodej pozemku  
Přiznání k místnímu poplatku ze psů Ohlášení o provedení průzkumného vrtu
Odhlášení psa  
Ohlášení kulturní akce  
Žádost o uzavření dohody o splátkách s Městem Rudolfov Zadost o povoleni kaceni
Změna nájemce k pohřbívacímu místu na hřbitově Rudolfov   
Změna nájemce k pohřbívacímu místu na hřbitově (zemřelý + pozůstalé děti)  
Převod užívacích práv (nájemní smlouvy) k hrobovému místu  
Záznam o vsypu ostatků  
Povolení k uložení urny  
Zrušení hrobu  

Ohlášení vzniku (zániku) poplatkové povinnosti k poplatku za komunální odpad

 
--------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
Žádost o nájem v bytu v Domě s pečovatelskou službou v Rudolfově Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
ODBOR VÝSTAVBY A SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Odbor výstavby

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené do 31. 12. 2006

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby WORD

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území WORD

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území WORD

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků WORD

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků PDF

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu WORD

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF

6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení WORD

6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení PDF

7. Žádost o územní souhlas WORD

7. Žádost o územní souhlas PDF

8. Ohlášení stavby WORD

8. Ohlášení stavby PDF

9. Žádost o stavební povolení WORD

9. Žádost o stavební povolení PDF

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora WORD

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF

11. Oznámení o užívání stavby WORD

11. Oznámení o užívání stavby PDF

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu WORD

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby WORD

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF

14. Oznámení změny v užívání stavby WORD

14. Oznámení změny v užívání stavby PDF

15. Ohlášení odstranění WORD

15. Ohlášení odstranění PDF

Oznámení na provedení kontrolní prohlídky stavby
Prohlášení zhotovitele stavby
Žádost o povolení výjimky
Žádost o vyhledání dokumentace v archivu

16. Žádost o územně plánovací informaci WORD

16. Žádost o územně plánovací informaci PDF

17. Žádost o ověření pasportu stavby

18. Žádost o sdělení k dělení a scelování pozemků

19. Žádost o vyjádření podle § 15

20. Žádost o prodloužení lhůty dokončení stavby.docx

Silniční správní úřad
Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
Žádost o povolení zvláštního užívání nebo uzavírky komunikace
 

Dne 30.9.2014 byla v Jihočeském kraji spuštěna pro veřejnost  webová služba e-UtilityReport, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí.
Služba e-UtilityReport je dostupná na adrese: www.kraj-jihocesky.cz/zadost.