Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Formuláře ke stažení

 

Městský úřad Rudolfov

 

Pravidla pro vysílání a užívání městského rozhlasu v Rudolfově

Dodatek č.1

Formulář pro příjem zpráv hlášených městským rozhlasem
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Žádost o prodej pozemku  
Přiznání k místnímu poplatku ze psů Ohlášení o provedení průzkumného vrtu
Odhlášení psa  
Ohlášení kulturní akce  
Žádost o uzavření dohody o splátkách s Městem Rudolfov Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Změna nájemce k pohřbívacímu místu na hřbitově Rudolfov   
Změna nájemce k pohřbívacímu místu na hřbitově (zemřelý + pozůstalé děti)  
Převod užívacích práv (nájemní smlouvy) k hrobovému místu  
Záznam o vsypu ostatků  
Povolení k uložení urny  
Zrušení hrobu  

Ohlášení vzniku (zániku) poplatkové povinnosti k poplatku za komunální odpad

 
--------------------------------------------------- ----------------------------------------------
Žádost o nájem v bytu v Domě s pečovatelskou službou v Rudolfově  

 

 

ODBOR VÝSTAVBY A SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Odbor výstavby

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené do 31. 12. 2006

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby WORD

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby PDF

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území WORD

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území WORD

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území PDF

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků WORD

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků PDF

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu WORD

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF

6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení WORD

6. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení PDF

7. Žádost o územní souhlas WORD

7. Žádost o územní souhlas PDF

8. Ohlášení stavby WORD

8. Ohlášení stavby PDF

9. Žádost o stavební povolení WORD

9. Žádost o stavební povolení PDF

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora WORD

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF

11. Oznámení o užívání stavby WORD

11. Oznámení o užívání stavby PDF

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu WORD

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby WORD

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF

14. Oznámení změny v užívání stavby WORD

14. Oznámení změny v užívání stavby PDF

15. Ohlášení odstranění WORD

15. Ohlášení odstranění PDF

16. Prohlášení zhotovitele stavby
17. Žádost o povolení výjimky
18. Žádost o vyhledání dokumentace v archivu

19. Žádost o územně plánovací informaci WORD

19. Žádost o územně plánovací informaci PDF

20. Žádost o ověření pasportu stavby

21. Žádost o vyjádření podle § 15

22. Žádost o prodloužení lhůty dokončení stavby.docx

23. Žádost o přidělení čísla popisného / evidenčního  PDF

23. Žádost o přidělení čísla popisného / evidenčního   WORD

24. Ohlášení dokončení stavby   WORD

24. Ohlášení dokončení stavby   PDF

25. Prohlášení stavebníka

 

 

Silniční správní úřad
Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci
Žádost o povolení zvláštního užívání nebo uzavírky komunikace
 

Dne 30.9.2014 byla v Jihočeském kraji spuštěna pro veřejnost  webová služba e-UtilityReport, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí.
Služba e-UtilityReport je dostupná na adrese: www.kraj-jihocesky.cz/zadost.