Obsah

Odbory

Odbor výstavby

Odpovědný pracovník

 

Bc. Tomáš Vácha - vedoucí

777 759 471       tomas.vacha@rudolfov.cz
Ing. Jiří Zahradník

777 265 736       jiri.zahradnik@rudolfov.cz

Bc. Daniel Chaloupka 775 742 980       daniel.chaloupka@rudolfov.cz 
Milena Bartušková - administrativa

777 641 778       bartuskova@rudolfov.cz

Odbor hospodářsko správní

Odpovědný pracovník

Bc. Jitka Pöschlová - vedoucí odboru 775 742 982   hso@rudolfov.cz
Zuzana Vyžrálková Vegešová- matrika, evidence obyvatel, Czech Point

777 340 119   matrika@rudolfov.cz

Blanka Posekaná - poplatky, hřbitov, správa DPS 775 742 981   poplatky@rudolfov.cz
Simona Kneisslová - účtárna

608 725 131   ekon.usek2@rudolfov.cz

Pavlína Šteklová - účtárna, majetek

777 661 774   ekon.usek1@rudolfov.cz

Pavel Bicek - investiční technik 778 428 848   pavel.bicek@rudolfov.cz
Petra Klímová - sekretariát, podatelna

770 12 10 10   sekretariat@rudolfov.cz

777 611 180    podatelna@rudolfov.cz