město Rudolfov
Rudolfov

Czech POINT


Czech POINT na Městském úřadu v Rudolfově

(český podací ověřovací informační národní terminál)


Novinky z Czech POINTu

Od 01.01.2009 je možné nově na kontaktním místě Czech POINT  (Městský úřad Rudolfov) vyřídit:


Výpis z bodového hodnocení řidiče

Umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.


Kdo si může požádat

 • přímo sám žadatel případně jím určený zmocněnec

Co k tomu budete potřebovat

 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
 • nepovinně je možné uvést také číslo řidičského průkazu

Správní poplatek

 • za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč


Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 • online systém pro evidenci přijatých autovraků  vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.
 • pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali do MA ISOH, což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.


Vydání přístupových údajů do MA ISOH je na základě

 • identifikace provozovatele, nutné znát IČO organizace
 • identifikace žadatele pomocí platného dokladu totožnosti
 • plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.


Pracovník kontaktního místa může provést

 • registraci a vydání přístupových údajů
 • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům
 • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům


Správní poplatek

 • za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč


Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
 • tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.


Kdo si může požádat

 • požádat si může kdokoli (jde o veřejný rejstřík)

Co k tomu budete potřebovat

 • pouze IČO organizace

Správní poplatek

 • za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč

Dalšími výpisy, které můžete na kontaktním místě Czech POINTu získat jsou Výpis z katastru nemovitostí, Výpis z Obchodního rejstříku, Výpis ze Živnostenského rejstříku a Výpis z Rejstříku trestů.
Jen pro připomenutí uvádím níže, co je nutné vědět, pokud budete chtít některý z výpisů získat:


Výpis z katastru nemovitostí


Co dostanete

 • úplný i částečný výpis Listu vlastnictví

Co k tomu budete potřebovat

 • katastrální území a číslo Listu vlastnictví, popř. parcelní číslo, u budov č.p., č.e.

Správní poplatek

 • za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč Výpis z Obchodního rejstříku


Co dostanete

 • plný výpis z Obchodního rejstříku

Co k tomu budete potřebovat

 • IČ (identifikační číslo organizace)

Správní poplatek

 • za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- Kč

 

Výpis ze živnostenského rejstříku


Co dostanete

 • plný výpis ze Živnostenského rejstříku

Co k tomu budete potřebovat

 • IČ (identifikační číslo organizace)

Správní poplatek

 • za první stránku 100,- Kč, za každou další 50,- KčVýpis z Rejstříku trestů


Co dostanete

 • výpis z Rejstříku trestů

Co k tomu budete potřebovat

 • platný průkaz totožnosti

Správní poplatek

 • 50,- Kč
 
V případě dotazů se obraťte na následující osoby:
Bc. Jitka Pöschlová, tel. 775 742 982, osobně vedoucí HSO, MěÚ Rudolfov
Zuzana Vyžrálková Vegešová, tel. 777 340 119, osobně matrika MěÚ Rudolfov
 
 
                                                                                 Bc. Jitka Pöschlová, MěÚ Rudolfov
 
 
 
 
 
 

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na