Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Zpevněná plocha - hasiči Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.04.2018 ve 14:00 hodin.

Zadávací dokumentace bude zaslána na žádost uchazeče: ekon.usek1@rudolfov.cz

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Servis a údržba veřejného osvětlení Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Výkaz prací - servis a údržba veřejného osvětlení

Servisní smlouva na veřejné osvětlení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Lhůta pro podání nabídky končí dne 02.03.2018 v 10:00 hodin.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Svoz a odstranění separovaného odpadu"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13. 11. 2017 v 11:00 hodin.

VÝSLEDEK: MARIUS PEDERSEN, a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČO: 42194920.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Sběrný dvůr – odvoz a likvidace odpadů včetně pronájmu kontejnerů"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13. 11. 2017 v 11:00 hodin.

VÝSLEDEK: BEZ UDÁNÍ DŮVODU ZRUŠENO.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Oprava povrchu Příčné ulice v Rudolfově"

Výzva ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace bude zaslána na žádost uchazeče: ekon.usek1@rudolfov.cz

Lhůta pro podání nabídky končí dne 02.11.2017 v 10:00 hodin.

VÝSLEDEK: JIŘÍ JOKL, Hlinsko 56, České Budějovice, IČO: 42417473.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

„Rekonstrukce podlahy sportovní haly– Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace bude zaslána na žádost uchazeče: ekon.usek1@rudolfov.cz

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20.06.2017 v 13:00 hod.

VÝSLEDEK: DARIEN s.r.o., Bukovecká 10, Košice - SK

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

„Chodník v Jivenské ulici – Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace bude zaslána na žádost uchazeče: ekon.usek1@rudolfov.cz

Lhůta pro podání nabídky končí dne 15.06.2017 v 14:00 hod.

VÝSLEDEK: SaM silnice a mosty a. s.,  Máchova 1129, Česká Lípa

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

„Dodávka a montáž klimatizace v budově MěÚ Rudolfov

Výzva ke stažení ZDE

Zájemci o podání nabídky si mohou vyžádat podklady u paní Šteklové, ekon.usek1@rudolfov.cz

Lhůta pro podání nabídky končí dne 28.4.2017 v 11:00 hod.

VÝSLEDEK: STAVOKLIMA s.r.o., Budějovická 450, České Budějovice

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Jednoramenný nosič kontejnerů na vozidlo Multicar M30 4x4"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 9.3.2017 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: KUHN-MT s.r.o., Okružní 673, České Budějovice

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Zajištění zadání koncesního řízení na akci Provozovatel vodohospodářského majetku Města Rudolfova"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 9.3.2017 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: ZRUŠENO

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Tisk Rudolfovských listů"

 Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 4.1.2017 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 00  Brno,  IČ: 25524291

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Dodavatel ojetého komunálního vozidla"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 22. 11. 2016 v 13:00 hod

VÝSLEDEK: MaK. Lkw s.r.o., České Budějovice, IČ 281 16 810

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Rekonstrukce veřejného osvětlení v Hlinsku"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 14. 10. 2016 v 10:00 hod

Pro zadávací dokumentaci napište na e-mailovou adresu : ekon.usek1@rudolfov.cz

VÝSLEDEK: Montela s.r.o., České Budějovice, IČ 145 03 026

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Přenosná motorová požární stříkačka"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18. 8. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK: D.I.K. Consulting s.r.o., Kamenice, IČ 247 91 128

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Výměna osvětlení – sportovní hala Rudolfov“

VÝZVA ke stažení ZDE

smlouva o dílo

Lhůta pro podání nabídky končí dne 27.7.2016 ve 13:00 hod

VÝSLEDEK: E.ON ENERGIE a.s., České Budějovice, IČ 260 78 201

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Výměna UT – sportovní hala Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

výkaz výměr

smlouva o dílo

Lhůta pro podání nabídky končí dne 26. 7. 2016 ve 13:00 hod

VÝSLEDEK: REKON INSTA spol. s r. o., Volary, IČ 600 70 897

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Přenosná motorová požární stříkačka“

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 22. 7. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK:     ZRUŠENO !

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava výtluků v ulicích Rudolfova - léta 2016“

Výzva ke stažení ZDE

Příloha č. 1,2

Příloha č. 3

Zadání

Lhůta pro podání nabídky končí dne 3. 6. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK: Jiří Jokl, Hlinsko 56, IČ 424 17 473

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Rozšíření části Svážné ulice, úprava plochy před školou v Rudolfově“

Výzva ke stažení ZDE

!!! Zájemci o podání nabídky si mohou vyžádat zadávací dokumentaci u p. Bicka - pavel.bicek@rudolfov.cz, tel. 778 428 848

Lhůta pro podání nabídky končí dne 6. 6. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK: SaM Silnice a mosty a.s., Česká Lípa, IČ 250 18 094

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Projekt přístaby šaten - sportovní hala Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

!!! Zájemci o podání nabídky si mohou vyžádat zadávací dokumentaci u p. Bicka - pavel.bicek@rudolfov.cz, tel. 778 428 848

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20. 5. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK: Ing. Josef Riegl, Suchdol nad Lužnicí, IČ 671 45 566

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Stavební úpravy jídelny - ZŠ Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

!!! Zájemci o podání nabídky si mohou vyžádat zadávací dokumentaci u p. Bicka - pavel.bicek@rudolfov.cz, tel. 778 428 848

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23. 5. 2016 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: Roman Kučera stavitelství, České Budějovice, IČ 608 23 020

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Likvidace dřeva ze sběrného dvora Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 11. 5. 2016 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: FCC ČESKÉ BUDĚJOVICE, IČ: 25171941

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Projekt odvedení dešťových vod z areálu hřbitova, Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Zadávací podmínky

Situace

Příloha č. 1 a 2

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13.5.2016 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: EKO EKO S.R.O., IČ: 25184750

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Kácení a prořezávka stromů v Rudolfově"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 12.1.2016 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: JIŘÍ HLADKÝ, KRÁLŮV DVŮR, LEVÍN, IČ: 45079901

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava zpevněné plochy u sportovní haly"

Výzva ke stažení ZDE

Příloha 1

Situace

Lhůta pro podání nabídek 16.11.2015 do 13:00 hod.

VÝSLEDEK: JIŘÍ JOKL, HLINSKO 56, IČ: 42417493

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Likvidace sádrokartonu ze sběrného dvora"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídek 10.11.2015 do 10:00 hod.

VÝSLEDEK: ENVISAN GEM A.S., HŮRY 149, IČ: 26021897

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Projekt šatny SK Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Příloha č.3

Lhůta pro podání nabídek 16.9.2015 do 13:00 hod.

VÝSLEDEK: ING. JOSEF KREGL, ŽIŽKOVA 742, SUCHDOL NAD LUŽNICÍ, IČ: 67145566

_________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Nákup kompostérů pro domácnosti ve městě Rudolfov" - NOVÉ

Výzva ke stažení ZDE

Rudolfov_verzeII_Krycílistnabídky_priloha1_final

Rudolfov_verzeII_Kupnísmlouva_priloha3_final

Rudolfov_verzeII_Prohlášeníkvalifikace_priloha2_final

Rudolfov_verzeII_Polozkovyrozpocet_priloha4_final

Lhůta pro podání nabídek : 29. 8. 2015 8:00 hod – 14.9.2015 do 10:00 hod.

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Nákup kompostérů pro domácnosti ve městě Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Rudolfov_ZaD_final

Rudolfov_Krycílistnabídky_priloha1_final

Rudolfov_Prohlášeníkvalifikace_priloha2_final

Rudolfov_Kupnísmlouva_priloha3_final

Rudolfov_Polozkovyrozpocet_priloha4_final

Rudolfov_kompostéry_DODATEČNÉ INFORMACE_1

Lhůta pro podání nabídek : 30. 7. 2015 8:00 hod – 14.8.2015 do 10:00 hod.

VŘ ZRUŠENO

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Venkovní expozice Hornické muzeum Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

01_Situace

02_tabulka městského mobiliáře_0

02_tabulka městského mobiliáře_1

02_tabulka městského mobiliáře_2

03_schéma kotvení prvku č.1

04_schéma osazení prvku č.4

obchodní podmínky - příloha č.3

Rudolfov - venkovní expozice Hornického muzea - textová část

Rudolfov - slepý

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.8.2015 v 10.00 hod.

Výsledek: Antonín Vítovec, Rudolfov, IČ: 10265643

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava střechy tělocvičny - Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Výkaz výměr

Příloha - SOD

Lhůta pro podání nabídky končí dne 19.06.2015 do 13:00 hodin.

Výsledek: LERSON s.r.o., Hr. Králové, IČ: 02145740

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Poskytování telefonních služeb pro Město Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 17.06.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava kapličky Hlinsko"

Výzva ke stažení ZDE

PD 1.část

PD 2.část

Výkaz - výměr

Lhůta pro podání nabídky končí dne 17.06.2015 do 13:00 hodin.

Výsledek: Antonín Vítovec, Rudolfov, IČ: 10265643

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Osvětlení stávajícího přechodu pro chodce"

Výzva ke stažení ZDE

VYKAZ VYMER - k ocenění

PD 1

PD 2

PD 3

PD 4

PD 5

Lhůta pro podání nabídky končí dne 03.06.2015 do 13:00 hodin.

Výsledek: Montela s.r.o., Kněžskodvorská 25, Č.B., IČ 14503026

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava výtluků v ulicích Rudolfova"

Výzva ke stažení ZDE

Příloha č.1

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20.05.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: Jiří Jokl, Hlinsko 56, IČ: 42417437

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Dodávka a montáž klimatizace v budově MěÚ Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.05.2015 do 13:00 hodin.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO

Zrušení výběrového řízení

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Výměna oken v Domě s pečovatelskou službou Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.04.2015 do 13:00 hodin.

Výsledek: OKNOSTYL GROUP s.r.o., IČ 276 89 719 Kuřim

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Nábytek do knihovny"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.04.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: PROFIL NÁBYTEK a.s., IČ 482 02 118, Humpolec

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Zpracování územní studie Na Cihelně - Rudolfov"

Výzva ke stažení_ ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.04.2015 do 09:00 hodin.

Výsledek: Ing. arch. Stanislav Kovář CSc., IČ 102 70 078, České Budějovice

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Kácení  a prořezávka stromů v Rudolfově"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 16.03.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: Matucha Jiří, výškové práce, IČ 625 06 242, České Budějovice

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Venkovní lavičky"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 02.03.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: Iva Hegerová, KOVO-ART, IČ 875 29 475, Poděbrady

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Mulčovač k nakladači AVANT 750"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18.02.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek:AVISTECH s.r.o, IČ 260 90 520, Vyšší Brod

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Posypová sůl"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13.10.2014 do 10:00 hodin.

Výsledek: Salt Peter s.r.o., IČ 29123224

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Lžíce k nakladači AVANT 750"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 26.08.2014 do 10:00 hodin.

Výsledek: Avistech s.r.o., IČ 26090520

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Fasáda MěÚ Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1, 2

Příloha č. 3

Výkaz, výměr

Lhůta pro podání nabídky končí dne 25.08.2014 do 10:00 hodin.

Výsledek: Vítovec Antonín, IČ 10265643

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Likvidace stavební suti ze sběrného dvora Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18.08.2014 do 10:00 hodin.

A.S.A. České Budějovice, s.r.o., IČ 25171941

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Reflektory LED - Hornické muzeum"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1, 2

Lhůta pro podání nabídky končí dne 04.08.2014 do 17:00 hodin.

VÝSLEDEK:  GIGA CZ s.r.o., Tábor, IČ 28080289

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Stavební úpravy fasády - škola Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1, 2

Příloha č. 3

Textový část

Rudolfov škola

Škola Rudolfov - k ocenění

Lhůta pro podání nabídky končí dne 29.07.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK: Pavel Petrášek, Prachatice, IČ 40738159

_____________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Grafické a aranžerské práce, orientační systém - Hornické muzeum Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1,2

Příloha č. 3 - obchodní podmínky

Přehled dveří a míst pro umístění označení

grafické a aranžerské práce

půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

Lhůta pro podání nabídky končí dne 24.07.2014 do 11:00 hodin.

VÝSLEDEK: EM GRAFIKA s.r.o., České Budějovice, IČ 26019396

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Dodávka a montáž textilních závěsů a garnýží - Hornické muzeum Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1,2

Půdorys 1+2 n.p.

Přehled počtu oken a velikosti závěsů bez oc.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 24.07.2014 do 11:00 hodin.

VÝSLEDK: Bytex DANA - Dana Košinová, Třeboň, IČ 720988350

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Výměna stoupaček ZI - Dům s pečovatelskou službou Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1, 2

Příloha č. 3

VV - stavební

VV - ZI

Lhůta pro podání nabídky končí dne 03.07.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK: DOLMEN - CB s.r.o., České Budějovice, IČ 26095025

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Zpevněná plocha - Farská louka Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Soupis prací k ocenění

Situace

Průvodní zpráva

Lhůta pro podání nabídky končí dne 04.06.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK: A.K.U.P.I. spol. s r.o., České Budějovice, IČ 26076748

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Výměna oken a dveří"

Výzva k podání ZDE

Upřesnění podmínek realizace

Lhůta pro podání nabídky končí dne 29.05.2014 do 13:00 hodin.

VÝSLEDEK: OKNOSTYL GROUP s.r.o., Kuřim, IČ 27689719

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Oprava výtluků v ulicích Rudolfova - léto 2014"

Výzva k podání ZDE

Výkaz - výměr

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.05.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - OK SIGNISTAV s.r.o., IČ 28131347

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Drcení stavebních materiálů z demolic k dalšímu použití"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 30.04.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - BONES s.r.o., IČ 27936333

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Velká zasedací místnost - MěÚ Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1 a 2

Příloha č. 3

Projektová dokumentace

Výkaz výměr 1

Výkaz výměr 2

TZ 1

TZ 2

TZ 3

TZ 4

Lhůta pro podání nabídky končí dne 24.03.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - Antonín Vítovec, IČ 10265643

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Chodník v Jivenské ulici"

Výzva k podání ZDE

Příloha č.1 a č.2

Upřesnění PD

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13.02.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - SaM a.s., IČ 25018094

__________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Multifunkční kloubový nakladač"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20.01.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - AVISTECH s.r.o., IČ 26090520

__________________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 


 


 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

  

Vyhlášené veřejné zakázky

https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-rudolfov