město Rudolfov
Rudolfov

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Oprava obecní nádrže na pozemku parc. č. 214 v k. ú. Rudolfov u Českých Budějovic"

VÝZVA ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 09.04.2020 v 09:00 hodin.

 

 


Veřejná zakázka malého rozsahu

"Chodník v Hlinsku 2. část"

VÝZVA ke stažení ZDE

Situace - chodník Hlinsko 2.část

Příloha č. 1 a 2Příloha č. 3

Rozpočet

Lhůta pro podání nabídky končí dne 05.09.2019 v 14:00 hodin.

 


"Komunální vozidlo - nosič výměnných nástaveb kategorie N1"

VÝZVA ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Seznam

Návrh Kupní smlouvy

Technická specifikace

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.02.2019 v 09:00 hodin.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Víceúčelový kloubový zametací stroj"

VÝZVA ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení

Seznam

Návrh Kupní smlouvy

Technická specifikace

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.02.2019 v 09:00 hodin.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Zpevněná plocha - hasiči Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.04.2018 ve 14:00 hodin.

Zadávací dokumentace bude zaslána na žádost uchazeče: ekon.usek1@rudolfov.cz

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Servis a údržba veřejného osvětlení Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Výkaz prací - servis a údržba veřejného osvětlení

Servisní smlouva na veřejné osvětlení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Lhůta pro podání nabídky končí dne 02.03.2018 v 10:00 hodin.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Svoz a odstranění separovaného odpadu"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13. 11. 2017 v 11:00 hodin.

VÝSLEDEK: MARIUS PEDERSEN, a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČO: 42194920.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Sběrný dvůr – odvoz a likvidace odpadů včetně pronájmu kontejnerů"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13. 11. 2017 v 11:00 hodin.

VÝSLEDEK: BEZ UDÁNÍ DŮVODU ZRUŠENO.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu

"Oprava povrchu Příčné ulice v Rudolfově"

Výzva ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace bude zaslána na žádost uchazeče: ekon.usek1@rudolfov.cz

Lhůta pro podání nabídky končí dne 02.11.2017 v 10:00 hodin.

VÝSLEDEK: JIŘÍ JOKL, Hlinsko 56, České Budějovice, IČO: 42417473.

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

„Rekonstrukce podlahy sportovní haly– Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace bude zaslána na žádost uchazeče: ekon.usek1@rudolfov.cz

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20.06.2017 v 13:00 hod.

VÝSLEDEK: DARIEN s.r.o., Bukovecká 10, Košice - SK

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

„Chodník v Jivenské ulici – Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Zadávací dokumentace bude zaslána na žádost uchazeče: ekon.usek1@rudolfov.cz

Lhůta pro podání nabídky končí dne 15.06.2017 v 14:00 hod.

VÝSLEDEK: SaM silnice a mosty a. s.,  Máchova 1129, Česká Lípa

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

„Dodávka a montáž klimatizace v budově MěÚ Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

Zájemci o podání nabídky si mohou vyžádat podklady u paní Šteklové, ekon.usek1@rudolfov.cz

Lhůta pro podání nabídky končí dne 28.4.2017 v 11:00 hod.

VÝSLEDEK: STAVOKLIMA s.r.o., Budějovická 450, České Budějovice

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Jednoramenný nosič kontejnerů na vozidlo Multicar M30 4x4"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 9.3.2017 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: KUHN-MT s.r.o., Okružní 673, České Budějovice

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Zajištění zadání koncesního řízení na akci Provozovatel vodohospodářského majetku Města Rudolfova"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 9.3.2017 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: ZRUŠENO

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Tisk Rudolfovských listů"

 Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 4.1.2017 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14, 602 00  Brno,  IČ: 25524291

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Dodavatel ojetého komunálního vozidla"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 22. 11. 2016 v 13:00 hod

VÝSLEDEK: MaK. Lkw s.r.o., České Budějovice, IČ 281 16 810

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Rekonstrukce veřejného osvětlení v Hlinsku"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 14. 10. 2016 v 10:00 hod

Pro zadávací dokumentaci napište na e-mailovou adresu : ekon.usek1@rudolfov.cz

VÝSLEDEK: Montela s.r.o., České Budějovice, IČ 145 03 026

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Přenosná motorová požární stříkačka"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18. 8. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK: D.I.K. Consulting s.r.o., Kamenice, IČ 247 91 128

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Výměna osvětlení – sportovní hala Rudolfov“

VÝZVA ke stažení ZDE

smlouva o dílo

Lhůta pro podání nabídky končí dne 27.7.2016 ve 13:00 hod

VÝSLEDEK: E.ON ENERGIE a.s., České Budějovice, IČ 260 78 201

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Výměna UT – sportovní hala Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

výkaz výměr

smlouva o dílo

Lhůta pro podání nabídky končí dne 26. 7. 2016 ve 13:00 hod

VÝSLEDEK: REKON INSTA spol. s r. o., Volary, IČ 600 70 897

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Přenosná motorová požární stříkačka“

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 22. 7. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK:     ZRUŠENO !

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava výtluků v ulicích Rudolfova - léta 2016“

Výzva ke stažení ZDE

Příloha č. 1,2

Příloha č. 3

Zadání

Lhůta pro podání nabídky končí dne 3. 6. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK: Jiří Jokl, Hlinsko 56, IČ 424 17 473

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Rozšíření části Svážné ulice, úprava plochy před školou v Rudolfově“

Výzva ke stažení ZDE

!!! Zájemci o podání nabídky si mohou vyžádat zadávací dokumentaci u p. Bicka - pavel.bicek@rudolfov.cz, tel. 778 428 848

Lhůta pro podání nabídky končí dne 6. 6. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK: SaM Silnice a mosty a.s., Česká Lípa, IČ 250 18 094

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Projekt přístaby šaten - sportovní hala Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

!!! Zájemci o podání nabídky si mohou vyžádat zadávací dokumentaci u p. Bicka - pavel.bicek@rudolfov.cz, tel. 778 428 848

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20. 5. 2016 v 10:00 hod

VÝSLEDEK: Ing. Josef Riegl, Suchdol nad Lužnicí, IČ 671 45 566

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Stavební úpravy jídelny - ZŠ Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

!!! Zájemci o podání nabídky si mohou vyžádat zadávací dokumentaci u p. Bicka - pavel.bicek@rudolfov.cz, tel. 778 428 848

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23. 5. 2016 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: Roman Kučera stavitelství, České Budějovice, IČ 608 23 020

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Likvidace dřeva ze sběrného dvora Rudolfov“

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 11. 5. 2016 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: FCC ČESKÉ BUDĚJOVICE, IČ: 25171941

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Projekt odvedení dešťových vod z areálu hřbitova, Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Zadávací podmínky

Situace

Příloha č. 1 a 2

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13.5.2016 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: EKO EKO S.R.O., IČ: 25184750

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Kácení a prořezávka stromů v Rudolfově"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 12.1.2016 v 10:00 hod.

VÝSLEDEK: JIŘÍ HLADKÝ, KRÁLŮV DVŮR, LEVÍN, IČ: 45079901

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava zpevněné plochy u sportovní haly"

Výzva ke stažení ZDE

Příloha 1

Situace

Lhůta pro podání nabídek 16.11.2015 do 13:00 hod.

VÝSLEDEK: JIŘÍ JOKL, HLINSKO 56, IČ: 42417493

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Likvidace sádrokartonu ze sběrného dvora"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídek 10.11.2015 do 10:00 hod.

VÝSLEDEK: ENVISAN GEM A.S., HŮRY 149, IČ: 26021897

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Projekt šatny SK Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Příloha č.3

Lhůta pro podání nabídek 16.9.2015 do 13:00 hod.

VÝSLEDEK: ING. JOSEF KREGL, ŽIŽKOVA 742, SUCHDOL NAD LUŽNICÍ, IČ: 67145566

_________________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Nákup kompostérů pro domácnosti ve městě Rudolfov" - NOVÉ

Výzva ke stažení ZDE

Rudolfov_verzeII_Krycílistnabídky_priloha1_final

Rudolfov_verzeII_Kupnísmlouva_priloha3_final

Rudolfov_verzeII_Prohlášeníkvalifikace_priloha2_final

Rudolfov_verzeII_Polozkovyrozpocet_priloha4_final

Lhůta pro podání nabídek : 29. 8. 2015 8:00 hod – 14.9.2015 do 10:00 hod.

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Nákup kompostérů pro domácnosti ve městě Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Rudolfov_ZaD_final

Rudolfov_Krycílistnabídky_priloha1_final

Rudolfov_Prohlášeníkvalifikace_priloha2_final

Rudolfov_Kupnísmlouva_priloha3_final

Rudolfov_Polozkovyrozpocet_priloha4_final

Rudolfov_kompostéry_DODATEČNÉ INFORMACE_1

Lhůta pro podání nabídek : 30. 7. 2015 8:00 hod – 14.8.2015 do 10:00 hod.

VŘ ZRUŠENO

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Venkovní expozice Hornické muzeum Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

01_Situace

02_tabulka městského mobiliáře_0

02_tabulka městského mobiliáře_1

02_tabulka městského mobiliáře_2

03_schéma kotvení prvku č.1

04_schéma osazení prvku č.4

obchodní podmínky - příloha č.3

Rudolfov - venkovní expozice Hornického muzea - textová část

Rudolfov - slepý

Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.8.2015 v 10.00 hod.

Výsledek: Antonín Vítovec, Rudolfov, IČ: 10265643

 


 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava střechy tělocvičny - Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Výkaz výměr

Příloha - SOD

Lhůta pro podání nabídky končí dne 19.06.2015 do 13:00 hodin.

Výsledek: LERSON s.r.o., Hr. Králové, IČ: 02145740

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Poskytování telefonních služeb pro Město Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 17.06.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava kapličky Hlinsko"

Výzva ke stažení ZDE

PD 1.část

PD 2.část

Výkaz - výměr

Lhůta pro podání nabídky končí dne 17.06.2015 do 13:00 hodin.

Výsledek: Antonín Vítovec, Rudolfov, IČ: 10265643

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Osvětlení stávajícího přechodu pro chodce"

Výzva ke stažení ZDE

VYKAZ VYMER - k ocenění

PD 1

PD 2

PD 3

PD 4

PD 5

Lhůta pro podání nabídky končí dne 03.06.2015 do 13:00 hodin.

Výsledek: Montela s.r.o., Kněžskodvorská 25, Č.B., IČ 14503026

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Oprava výtluků v ulicích Rudolfova"

Výzva ke stažení ZDE

Příloha č.1

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20.05.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: Jiří Jokl, Hlinsko 56, IČ: 42417437

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Dodávka a montáž klimatizace v budově MěÚ Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.05.2015 do 13:00 hodin.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO

Zrušení výběrového řízení

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Výměna oken v Domě s pečovatelskou službou Rudolfov"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 23.04.2015 do 13:00 hodin.

Výsledek: OKNOSTYL GROUP s.r.o., IČ 276 89 719 Kuřim

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Nábytek do knihovny"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.04.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: PROFIL NÁBYTEK a.s., IČ 482 02 118, Humpolec

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Zpracování územní studie Na Cihelně - Rudolfov"

Výzva ke stažení_ ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.04.2015 do 09:00 hodin.

Výsledek: Ing. arch. Stanislav Kovář CSc., IČ 102 70 078, České Budějovice

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.

"Kácení  a prořezávka stromů v Rudolfově"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 16.03.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: Matucha Jiří, výškové práce, IČ 625 06 242, České Budějovice

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Venkovní lavičky"

Výzva ke stažení ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 02.03.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek: Iva Hegerová, KOVO-ART, IČ 875 29 475, Poděbrady

_______________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Mulčovač k nakladači AVANT 750"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18.02.2015 do 10:00 hodin.

Výsledek:AVISTECH s.r.o, IČ 260 90 520, Vyšší Brod

_______________________________________________________________________

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Posypová sůl"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13.10.2014 do 10:00 hodin.

Výsledek: Salt Peter s.r.o., IČ 29123224

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Lžíce k nakladači AVANT 750"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 26.08.2014 do 10:00 hodin.

Výsledek: Avistech s.r.o., IČ 26090520

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Fasáda MěÚ Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1, 2

Příloha č. 3

Výkaz, výměr

Lhůta pro podání nabídky končí dne 25.08.2014 do 10:00 hodin.

Výsledek: Vítovec Antonín, IČ 10265643

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Likvidace stavební suti ze sběrného dvora Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 18.08.2014 do 10:00 hodin.

A.S.A. České Budějovice, s.r.o., IČ 25171941

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Reflektory LED - Hornické muzeum"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1, 2

Lhůta pro podání nabídky končí dne 04.08.2014 do 17:00 hodin.

VÝSLEDEK:  GIGA CZ s.r.o., Tábor, IČ 28080289

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Stavební úpravy fasády - škola Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1, 2

Příloha č. 3

Textový část

Rudolfov škola

Škola Rudolfov - k ocenění

Lhůta pro podání nabídky končí dne 29.07.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK: Pavel Petrášek, Prachatice, IČ 40738159

_____________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Grafické a aranžerské práce, orientační systém - Hornické muzeum Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1,2

Příloha č. 3 - obchodní podmínky

Přehled dveří a míst pro umístění označení

grafické a aranžerské práce

půdorys 1.NP

půdorys 2.NP

Lhůta pro podání nabídky končí dne 24.07.2014 do 11:00 hodin.

VÝSLEDEK: EM GRAFIKA s.r.o., České Budějovice, IČ 26019396

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Dodávka a montáž textilních závěsů a garnýží - Hornické muzeum Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1,2

Půdorys 1+2 n.p.

Přehled počtu oken a velikosti závěsů bez oc.

Lhůta pro podání nabídky končí dne 24.07.2014 do 11:00 hodin.

VÝSLEDK: Bytex DANA - Dana Košinová, Třeboň, IČ 720988350

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Výměna stoupaček ZI - Dům s pečovatelskou službou Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1, 2

Příloha č. 3

VV - stavební

VV - ZI

Lhůta pro podání nabídky končí dne 03.07.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK: DOLMEN - CB s.r.o., České Budějovice, IČ 26095025

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Zpevněná plocha - Farská louka Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Soupis prací k ocenění

Situace

Průvodní zpráva

Lhůta pro podání nabídky končí dne 04.06.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK: A.K.U.P.I. spol. s r.o., České Budějovice, IČ 26076748

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Výměna oken a dveří"

Výzva k podání ZDE

Upřesnění podmínek realizace

Lhůta pro podání nabídky končí dne 29.05.2014 do 13:00 hodin.

VÝSLEDEK: OKNOSTYL GROUP s.r.o., Kuřim, IČ 27689719

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Oprava výtluků v ulicích Rudolfova - léto 2014"

Výzva k podání ZDE

Výkaz - výměr

Lhůta pro podání nabídky končí dne 07.05.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - OK SIGNISTAV s.r.o., IČ 28131347

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Drcení stavebních materiálů z demolic k dalšímu použití"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 30.04.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - BONES s.r.o., IČ 27936333

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Velká zasedací místnost - MěÚ Rudolfov"

Výzva k podání ZDE

Příloha č. 1 a 2

Příloha č. 3

Projektová dokumentace

Výkaz výměr 1

Výkaz výměr 2

TZ 1

TZ 2

TZ 3

TZ 4

Lhůta pro podání nabídky končí dne 24.03.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - Antonín Vítovec, IČ 10265643

___________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Chodník v Jivenské ulici"

Výzva k podání ZDE

Příloha č.1 a č.2

Upřesnění PD

Lhůta pro podání nabídky končí dne 13.02.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - SaM a.s., IČ 25018094

__________________________________________________________________________________________

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb

"Multifunkční kloubový nakladač"

Výzva k podání ZDE

Lhůta pro podání nabídky končí dne 20.01.2014 do 10:00 hodin.

VÝSLEDEK - AVISTECH s.r.o., IČ 26090520

__________________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 

 


 


 


 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

  

Vyhlášené veřejné zakázky

https://uverejnovani.cz/profiles/details/mesto-rudolfov

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 127
TÝDEN: 1178
CELKEM: 701140

Mobilní aplikace V OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce

google-play-download App store
Mobilní aplikace V Obraze