město Rudolfov
Rudolfov

Volby

Volba prezidenta republiky

Výsledky voleb lze sledovat na odkazu:

https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=3101&xobec=544981

Volba prezidenta republiky ČR se řídí zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů.

Kdo je oprávněným voličem

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

 

Volby se uskuteční ve dnech
 • Pátek:    13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 • Sobota: 14. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
 •  
 • případné II.kolo
 • Pátek:    27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
 • Sobota: 28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 

 • Volební místnost - Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Sportovní, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní

 

Ve volebním okrsku č. 2

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

 

Ve volebním okrsku č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko

 

Upozornění

 • občané, kteří mají údaj o trvalém pobytu na ohlašovně (dříve Hornická 11/1, nyní od 01.01.2019 Ke Strážnici 760/1) budou hlasovat ve volebním okrsku č. 2.

Informace pro voliče, kteří jsou v období voleb prezidenta republiky (řádný termín prvního kola ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a druhého kola 27. a 28. ledna 2023) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19   ZDE

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/volby-covid

 

Voličské průkazy

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem. Při osobním podání se sepíše úřední záznam.

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy s vyznačením, že jsou určeny pro první a druhé kolo volby prezidenta, nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu ZDE:

žádost o vydání voličského průkazu (20.97 kB) 

 

Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 775 742 982, situaci bychom obratem vyřešili.

V případě konání II. kola volby nebudou hlasovací lístky doručovány voličům, budou k dispozici pouze ve volebních místnostech.

 

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zažádat můžete

 • telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová
 • ve dnech voleb můžete žádat  na telefonních číslech okrskové volební komise, která budou zveřejněna na našich webových stránkách
 • písemně Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
 • elektronicky na email: hso@rudolfov.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na okrskové volební komise Města Rudolfov

(platné pouze ve dnech voleb)

Volební místnost - Obřadní síň městského úřadu, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov - Blanka Posekaná, tel.: 775 742 981

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí - Petra Klímová, tel.: 777 611 180

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum) - Eva Týrová, tel.: 777 340 119

 

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:148
TÝDEN:1318
CELKEM:1031835

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na