město Rudolfov
Rudolfov

Volby


Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech

  • Pátek:    02. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • Sobota: 03. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 

  • Volební místnost - Obřadní síň městského úřadu, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Sportovní, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní

 

Ve volebním okrsku č. 2

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích

Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

 

Ve volebním okrsku č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko

 

Upozornění

  • občané, kteří mají údaj o trvalém pobytu na ohlašovně (dříve Hornická 11/1, nyní od 01.01.2019 Ke Strážnici 760/1) budou hlasovat ve volebním okrsku č. 2.

 

Předkládané doklady

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.


Kde požádat o voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů je možné podat osobně na na Městském úřadu Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, 1.patro, kancelář č. 4. Tel: 775 742 982 Bc. Jitka Pöschlová, případně na podatelně MěÚ Rudolfov.


Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobním doručením nejpozději 30. září 2020 do 16:00 hodin,
  • písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu

Nejpozději 25. září 2020 do 16:00 hodin nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

 

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

 

Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 775 742 982, situaci bychom obratem vyřešili.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.Zažádat můžete
  • telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová
  • ve dnech voleb můžete žádat  na telefonních číslech okrskové volební komise, která budou zveřejněna na našich webových stránkách
  • písemně Městský úřad Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, Rudolfov
  • elektronicky na email: hso@rudolfov.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na okrskové volební komise Města Rudolfov

Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na Točně - Blanka Posekaná, tel.: 775 742 981

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí - Petra Klímová, tel.: 777 611 180

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum) - Zuzana Vyžrálková Vegešová, tel.: 777 340 119

JAK VOLIT POKUD MÁTE NAŘÍZENOU KARANTÉNU NEBO IZOLACI Z DŮVODU COVID-19?

Krajský úřad Jihočeský kraj - 386 720 156

Na uvedeném čísle lze žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pro osoby v karanténě nebo izolaci v těchto časech

pondělí a středa         8.00 až 16.30 hodin
úterý, čtvrtek a pátek 8.00 až 14.00 hodin

Další informace k  volení do zvláštní přenosné volební schránky případně na volebních stanovištích drive in jsou k dispozici na odkazu https://www.kraj-jihocesky.cz/volby-covid#ceske-budejovice

Jak volit v případě karantény nebo izolace z důvodu COVID-19

pobytové zařízení a  COVID-19

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
1
28 29
30
1
31 1 2 3 4 5

Info e-mailem

Novinky e-mailem

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 56
TÝDEN: 761
CELKEM: 782149

Mobilní aplikace V OBRAZE

Přináší přehled aktualit z webu obce. Občané jsou informováni o nově vložených zprávách a upozorněních, dozvědí se včas o pořádaných akcích, mohou si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšeny na úřední desce. Více informací naleznete zde.

 

google-play-download App store
Mobilní aplikace V Obraze