Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby do Zastupitelstva města Rudolfov a do Senátu Parlamentu České republiky

 

 1. Volby do Zastupitelstva města Rudolfov a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:

Pátek     05. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota   06. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

Případné další kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

Pátek     12. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota   13. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

 1. místem konání voleb je

ve volebním okrsku č. 1 

Volební místnost - ZŠ Rudolfov, Na točně

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:

Adamovská, Dlouhá, Hornická, Josefa Bartušky, Jivenská, Karafiátová, Ke Kordíkům, Květinová, Lesní, Luční, Martina Stáhalíka, Nová, Na Rybníčku, Na Staré cestě, Na Točně, Pod Babou, Polní, Poštovní, Růžová, Slunečnicová, Svážná, Školní, Topolová, Tulipánová, Třeboňská, Zahradní

 

ve volebním okrsku č. 2 

Volební místnost -  budova Místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Mlýnské údolí

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v těchto ulicích:

Děkanská, Hlincohorská, Jabloňová, Ke Strážnici, Lipová, Mlýnské údolí, Na Kopečku, Na Plácku, Na Spojce, Na Stráni, Na Třešňovce, Na Výhledu, Na Výsluní, Na Srbsku, Olšová, Okružní, Pod Lesem, Pod Svahem, Pod Zámkem, Příčná, Úzká, Vilová

 

ve volebním okrsku č. 3 

Volební místnost – Národní institut pro další vzdělávání  Č.B., Hlinsko 49 (dříve Pedagogické centrum)

Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v místní části Hlinsko

 

 1. Předkládané doklady

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy se prokáže:

 1. Pro volby do zastupitelstva obce
 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky
 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu

 

 1. pro volby do Senátu Parlamentu ČR
 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky

 

 1. Voličské průkazy
 1. Pro volby do zastupitelstva obce se voličské průkazy nevydávají.

 

 1. Lze si požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR:

Voličem do Senátu Parlamentu ČR je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby.

 

Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu č. 14 – České Budějovice, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě v jakémkoli volebním okrsku spadající do volebního obvodu č. 14 – České Budějovice, kde jsou vyhlášeny volby.

 

Kde požádat o voličský průkaz do Senátu Parlamentu ČR

Občané Rudolfova mohou požádat o voličský průkaz na Městském úřadu Rudolfov, Ke Strážnici 760/1, 1.patro, kancelář č. 4. Tel: 775 742 982 Bc. Jitka Pöschlová

Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

 1. poštou zaslaná žádost o vydání voličského průkazu opatřená ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky                   

nejpozději do 28.09.2018

 • Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí)

 

 1. osobní podání žádosti

nejpozději do 03.10.2018 do 16:00 hodin

 

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz pro volby do Senátu Parlamentu ČR

Formulář je k dispozici

 

Předání voličského průkazu?

Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

!!! V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho odcizení nelze vydat nový voličský průkaz !!!

 

 1. Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Upozorňujeme, že hlasovací lístky pro volby do zastupitelstva obce a pro volby do Senátu Parlamentu ČR budou voličům dodány v jedné obálce.

Hlasovací lístky pro volby

 1. do zastupitelstva obce – formát A4 oboustranný (šedá barva)
 2. do Senátu Parlamentu ČR – formát A5 (žlutá barva s modrou přední stranou)

Při případném druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR budou hlasovací lístky k dispozici pouze ve volebních místnostech.

Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 775 742 982, situaci bychom obratem vyřešili.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zažádat můžete

 • telefonicky na čísle 775 742 982 – Bc. Jitka Pöschlová a to i ve dnech voleb, případně na telefonních číslech okrskové volební komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na našich webových stránkách
 • písemně Městský úřad Rudolfov, Hornická 11/1, Rudolfov
 • elektronicky na email: hso@rudolfov.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na okrskové volební komise Města Rudolfov

Okrsek č. 1 (Základní škola, Na Točně 192, Rudolfov)

-     Blanka Posekaná                            775 742 981

 

Okrsek č. 2 (Místní organizace Českého zahrádkářského svazu – Palírna, Mlýnské údolí Rudolfov)

-     Pavlína Šteklová                            777 661 774

 

Okrsek č. 3 (Národní institut pro vzdělávání ČB, Hlinsko)      

-     Zuzana Vyžrálková Vegešová         777 340 119