město Rudolfov
Rudolfov

Formuláře a žádosti ke stažení

Městský úřad Rudolfov

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství

Žádost o souhlas s užíváním veřejného prostranství.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,74 kB

Ohlášení plátce poplatku

Ohlášení plátce poplatku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 787,13 kB

Pravidla pro vysílání a užívání městského rozhlasu v Rudolfově

Pravidla_městský rozhlas0001.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 192,74 kB

Dodatek č.1 k Pravidlům pro vysílání a užívání městského rozhlasu v Rudolfově

SKMBT_C45012072513480.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 272,43 kB

Formulář pro příjem zpráv hlášených městským rozhlasem

Formulář.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 28 kB

Žádost o prodej pozemku

Žádost o prodej pozemku.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,11 kB

Přiznání k místnímu poplatku ze psů

Přiznání k místnímu poplatku ze psů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 66,5 kB

Odhlášení psa

Odhlášení psa.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 56,5 kB

Ohlášení kulturní akce

Ohlášení kulturní akce.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,54 kB

Žádost o uzavření dohody o splátkách s Městem Rudolfov

Žádost o uzavření dohody o splátkách s Městem Rudolfov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,13 kB

Změna nájemce k pohřbívacímu místu na hřbitově Rudolfov

formulář 1změna[2].doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 24,5 kB

Změna nájemce k pohřbívacímu místu na hřbitově (zemřelý + pozůstalé děti)

formulář 2 změna.[1].doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 21,5 kB

Převod užívacích práv (nájemní smlouvy) k hrobovému místu

formulář převod užívacích práva.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20 kB

Záznam o vsypu ostatků

formulář vsyp[1].doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20 kB

Zrušení hrobu

formulář zrušení hrobu[1].doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20 kB

Ohlášení o provedení průzkumného vrtu

Ohlášení o provedení průzkumného vrtu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,67 kB

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Zadost o povoleni kaceni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 59 kB

Žádost o nájem v bytu v Domě s pečovatelskou službou v Rudolfově

Žádost o nájem v DPS0002.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 866,53 kB

Žádost o povolení k uložení

Žádost o povolení k uložení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 11,47 kB

Odbor výstavby

1. Žádost o vydání rozhodnutí WORD

1_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-UMISTENI-STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 55,57 kB

1. Žádost o vydání rozhodnutí PDF

1_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-UMISTENI-STAVBY_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 323,6 kB

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území WORD

2_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VYUZITI-UZEMI.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 53,07 kB

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území PDF

2_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VYUZITI-UZEMI_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,96 kB

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání na území WORD

3_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VLIVU-UZIVANI-STAVBY-NA-UZEMI.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 52,36 kB

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání na území PDF

3_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VLIVU-UZIVANI-STAVBY-NA-UZEMI_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 456,92 kB

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků WORD

4_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-DELENI-NEBO-SCELOVANI-POZEMKU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 49,53 kB

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků PDF

4_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-DELENI-NEBO-SCELOVANI-POZEMKU_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 232,51 kB

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu WORD

5_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-OCHRANNEM-PASMU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 47,75 kB

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu PDF

5_ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-OCHRANNEM-PASMU_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 228,6 kB

6. Žádost o vydání společného povolení WORD

6_ZADOST-O-VYDANI-SPOLECNEHO-POVOLENI.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 60,95 kB

6. Žádost o vydání společného povolení PDF

6_ZADOST-O-VYDANI-SPOLECNEHO-POVOLENI_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,28 kB

7. Oznámení záměru WORD

7_OZNAMENI-ZAMERU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 51,14 kB

7. Oznámení záměru PDF

7_OZNAMENI-ZAMERU_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 306,67 kB

8. Ohlášení stavby WORD

8_OHLASENI-STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 50,54 kB

8. Ohlášení stavby PDF

8_OHLASENI-STAVBY_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 243,37 kB

9. Žádost o stavební povolení WORD

9_ZADOST-O-STAVEBNI-POVOLENI.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 52,13 kB

9. Žádost o stavební povolení PDF

9_ZADOST-O-STAVEBNI-POVOLENI_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 240,19 kB

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora WORD

10_OZNAMENI-STAVEBNIHO-ZAMERU-se-zamerem-certifikovaneho-inspektora.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 48,84 kB

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora PDF

10_OZNAMENI-STAVEBNIHO-ZAMERU-se-zamerem-certifikovaneho-inspektora_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 235,1 kB

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu WORD

12_ZADOST-O-VYDANI-KOLAUDACNIHO-SOUHLASU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 51,84 kB

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu PDF

12_ZADOST-O-VYDANI-KOLAUDACNIHO-SOUHLASU_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,23 kB

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby WORD

13_ZADOST-O-POVOLENI-PREDCASNEHO-UZIVANI-STAVBY.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 140,5 kB

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby PDF

13_ZADOST-O-POVOLENI-PREDCASNEHO-UZIVANI-STAVBY_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 397,88 kB

14. Oznámení změny v užívání stavby WORD

14_OZNAMENI-ZMENY-V-UZIVANI-STAVBY.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 51,29 kB

14. Oznámení změny v užívání stavby PDF

14_OZNAMENI-ZMENY-V-UZIVANI-STAVBY_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 61,2 kB

15. Ohlášení odstranění WORD

15_OHLASENI-ODSTRANENI.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 49,41 kB

15. Ohlášení odstranění PDF

15_OHLASENI-ODSTRANENI_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 229,12 kB

16. Společné oznámení záměru WORD

16_SPOLECNE-OZNAMENI-ZAMERU.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 54,01 kB

16. Společné oznámení záměru PDF

16_SPOLECNE-OZNAMENI-ZAMERU_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,33 kB

17. Žádost o povolení výjimky

Žádost o povolení výjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,42 kB

18. Žádost o vyhledání dokumentace v archivu WORD

3_žádost_o_vyhledání_PD_v_archivu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,14 kB

18. Žádost o vyhledání dokumentace v archivu PDF

3_žádost_o_vyhledání_PD_v_archivu_PDF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,27 kB

19. Žádost o územně plánovací informaci PDF

1_žádost_o_územně_plánovací_informaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,12 kB

19. Žádost o územně plánovací informaci WORD

1_žádost_o_územně_plánovací_informaci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 24,83 kB

20. Žádost o ověření pasportu stavby

Žádost o ověření pasportu stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB

22. Žádost o prodloužení lhůty dokončení stavby.docx

Žádost o prodloužení lhůty dokončení stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 12,7 kB

23. Žádost o přidělení čísla popisného / evidenčního PDF

Zadost_o_prideleni_cisla-popisneho_evidencniho.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,28 kB

23. Žádost o přidělení čísla popisného / evidenčního WORD

Žádost o přidělení čísla popisného-evidenčního.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 11,32 kB

24. Ohlášení dokončení stavby WORD

Ohlášení dokončení stavby.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 11,32 kB

24. Ohlášení dokončení stavby PDF

Ohlaseni_dokonceni_stavby.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 273,77 kB

25. Prohlášení stavebníka

Prohlášení stavebníka.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,1 kB

26. Zpětvzetí žádosti PDF

Zpětvzetí žádosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 28,3 kB

26. Zpětvzetí žádosti WORD

2_zpětvzetí_žádosti.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 14,91 kB

27. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením

27. Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 33,79 kB

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavby povolené do 31. 12. 2006

Návrh_na_vydání_kolaudačního_rozhodnutí_pro_stavby_povolené_do_31.12.2006.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB

Silniční správní úřad

Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci PDF

Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 57,95 kB

Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci WORD

01_žádost_o_povolení_připojení_k_místní_komunikaci.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 35,17 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní pozemní komunikace PDF

Žádost o povolení zvláštního užívání místní pozemní komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,14 kB

Žádost o povolení zvláštního užívání místní pozemní komunikace WORD

02_žádost_o_povolení_zvláštního_užívání_komunikace.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 36,49 kB


Dne 30.9.2014 byla v Jihočeském kraji spuštěna pro veřejnost  webová služba e-UtilityReport, která slouží k automatickému vygenerování žádosti o vyjádření k existenci sítí jednotlivým správcům sítí.
Služba e-UtilityReport je dostupná na adrese: www.kraj-jihocesky.cz/zadost.

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na