město Rudolfov
Rudolfov

Územní plán města Rudolfov


Územní plán města Rudolfov byl vydán dne 24.09.2008 usnesením zastupitelstva č. 46/2008 a nabyl účinnosti dne 08.11.2008.

Územní plán města Rudolfov

Výkres základního členění území

I_1_Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi[1].pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,17 MB

Hlavní výkres

I_2_Hlavni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,9 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb

Výkres veřejně prospěšných staveb_opatření a asanací.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,79 MB

II_1_Koordinacni_vykres

II_1_Koordinacni_vykres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,78 MB

Textová část

ÚP Textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,2 MB

Změna č. 2 ÚP Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_1-základní-členění-území_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_1-základní-členění-území_Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 604,4 kB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_1-základní-členění-území_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_1-základní-členění-území_Rudolfov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_2-hlavní-výkres_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_2-hlavní-výkres_Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 630,7 kB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_2-hlavní-výkres_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_2-hlavní-výkres_Rudolfov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_3-veřejně-prospěšné-stavby_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_3-veřejně-prospěšné-stavby_Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 600,68 kB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_3-veřejně-prospěšné-stavby_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_3-veřejně-prospěšné-stavby_Rudolfov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,71 MB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_4-koordinační-výkres_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_4-koordinační-výkres_Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 769,46 kB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_4-koordinační-výkres_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_4-koordinační-výkres_Rudolfov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,08 MB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_5-výkres-širších-vztahů

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_5-výkres-širších-vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,15 MB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_6-zemědělský-půdní-fond_Hlinsko

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_6-zemědělský-půdní-fond_Hlinsko.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 659,15 kB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_6-zemědělský-půdní-fond_Rudolfov

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_6-zemědělský-půdní-fond_Rudolfov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,75 MB

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_TEXT_výrok-odůvodnění

čistopis_OOP_změna_2_ÚP_Rudolfov_TEXT_výrok-odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 724,83 kB

Změna č. 3 ÚP Rudolfov

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.4a_TI-VODA_UredniDeska

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.4a_TI-VODA_UredniDeska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,83 MB

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.4b_TI-KANAL_UredniDeska

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.4b_TI-KANAL_UredniDeska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.4c_TI-EL_PLYN_UredniDeska

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.4c_TI-EL_PLYN_UredniDeska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__II.1.KOO_UredniDeska

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__II.1.KOO_UredniDeska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,4 MB

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.1.ZC_UredniDeska

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.1.ZC_UredniDeska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,8 MB

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.2.HV_UredniDeska

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.2.HV_UredniDeska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,83 MB

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.3.VPS_UredniDeska

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__I.3.VPS_UredniDeska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,19 MB

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__Text_Vyrok__UredniDeska

15-049.8_UP_Rudolfov_UplneZneni_poZM23__Text_Vyrok__UredniDeska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 555,76 kB

Změna č. 4 ÚP Rudolfov

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_priloha_k_textove_casti_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_priloha_k_textove_casti_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 753,56 kB

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_Textova_cast_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_Textova_cast_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,73 MB

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_I.1_VZC_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_I.1_VZC_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MB

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_I.2_HV_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_I.2_HV_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_I.3_VPS_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_I.3_VPS_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,99 MB

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_I.5_RP_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_I.5_RP_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,04 kB

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_II.1_KV_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_II.1_KV_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,04 MB

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_II.2_SV_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_II.2_SV_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,05 MB

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_II.3_ZPF_2022_06_10_OOP

17-036.4_UP_Rudolfov_zm4_II.3_ZPF_2022_06_10_OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,44 MB

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ve znění změn č. 2, 3 a 4

17-036.5_UP_Rudolfov_zm4_UZ_po_zm_234_final_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_zm4_UZ_po_zm_234_final_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 774,04 kB

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.1_VZC_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.1_VZC_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,12 MB

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.2_HV_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.2_HV_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,27 MB

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.3_VPS_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.3_VPS_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,48 MB

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.4.a_TI_VODA_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.4.a_TI_VODA_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,09 MB

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.4.b_TI_KANAL_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.4.b_TI_KANAL_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,06 MB

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.4.c_TI_EL_PLYN_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.4.c_TI_EL_PLYN_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,03 MB

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.5_RP_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_I.5_RP_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 359,5 kB

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_II.1_KV_2022_06_10

17-036.5_UP_Rudolfov_UZ_po_zm_2_3_4_II.1_KV_2022_06_10.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,73 MB

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:253
TÝDEN:1281
CELKEM:1044217

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na